Fertiliteitsreflexologie

Je bent jong, gelukkig binnen je relatie en je stopt met de anticonceptiva, rekent de vruchtbare dagen uit en wacht af. Maar er gebeurt niets. En zo gaat het maandenlang. Wat kan er aan de hand zijn?


Verkeerde timing

Wanneer een paar besloten heeft om kinderen te willen hebben en gemeenschap heeft rond de eisprong, dan nog is er slechts een kans van 15 tot 20 procent per maand dat de vrouw zwanger wordt. Dit geldt bovendien alleen wanneer er bij beide partners sprake is van een goede gezondheid, de leeftijd van de vrouw lager is dan ongeveer dertig jaar, er twee- tot driemaal per week gemeenschap plaatsheeft en er geen zangerschapbelemmerende factoren zijn, zoals een doorgemaakte bof op volwassen leeftijd, een operatie aan de zaadballen of een doorgemaakte geslachtsziekten. Waarom de kans op bevruchting per keer eigenlijk maar klein is, is niet goed bekend. Het betekent echter wel dat bij het ene paar er direct een zwangerschap optreedt, terwijl het andere paar er wel drie jaar over doet om zwanger te worden. Deze paren zijn geholpen met voetreflextherapie. Misschien is het voor hen voldoende om ieder een aantal malen, een op de persoon afgestelde voetreflex behandeling te krijgen en ook samen  het juiste moment voor de liefde uit te zoeken om de kans op bevruchting te verbeteren.

Late kinderwens

In vergelijking met vroegere generaties is de kinderwens naar een hogere leeftijd geschoven. Dat heeft meestal professionele of materiële redenen. Het aantal vrouwen dat boven hun veertigste hun eerste kind baren, stijgt snel. Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat leeftijd van de vrouw bepalend is voor de kans op een spontane zwangerschap. Na het 34 e levensjaar is de kans nog maar de helft en na het 37 e levensjaar nog maar een kwart vergeleken net jongere vrouwen. De leeftijd van de man speelt eigenlijk geen doorslaggevende rol. De spermakwalitieit en de hoeveelheid testosteron blijken pas af te nemen na het 50 e levensjaar. Ook hier kan de juiste voetreflexbehandeling de kans op bevruchting te verbeteren.


Stress en overbelasting

Het is bewezen dat stresshormonen die in tijd van sterke psychische en lichamelijke belasting in grote mate worden afgescheiden, de functie van de eierstokken en de teelballen kunnen stilleggen. Stress heeft invloed op de hypothalamus, een klier die zeer gevoelig reageert op overbelasting en stress. De fragiele harmonie tussen de geslachtshormonen raakt verstoord. Bij mannen kan stress, veroorzaakt door professionele inspanning of ook prestatiesport, leiden tot een daling van het testosteronspiegel en tot een halvering van het aantal zaadcellen. Voetreflex is een bewezen therapie om het stressniveau te laten dalen. Dit gaat natuurlijk niet alleen. Hiervoor zullen de man en de vrouw een aantal dingen gaan veranderen. Te denken valt aan leuke dingen gaan doen, minder werken en wandelen.


Ongezonde leefwijze

Gebrekkige voeding, roken, alcohol, drugs, misbruik van medicijnen kunnen bij de man en de vrouw hormonale stoornissen veroorzaken. Bij vrouwen worden problemen in het proces van ei rijping of het uitblijven van de eisprong vastgesteld; bij mannen een verslechtering van de zaadkwaliteit. De storingen die optreden door een ongezonde leefwijze treffen zowel de bevruchting als de zwangerschap. Het duurt langer voor dat me zwanger is en het risico op een miskraam is duidelijk verhoogd. Paren met een kinderwens zouden moeten zorgen voor een evenwichtige voeding, en roken en alcohol tot een minimum reduceren.  Voetreflex kan het lichaam  prima reinigen. Ook hier zullen de cliënten zelf aan het werk moeten. Stoppen met roken, drugs en opletten bij medicijngebruik zijn belangrijk voor zowel de man als de vrouw. Ook zal er naar het voedingspatroon worden gekeken en deze zal waar nodig is moeten worden aangepast.


Verstoorde hormoonhuishouding

De belangrijkste oorzaak van ongewilde kinderloosheid bij vrouwen is (behalve verstopte eileiders) een slechte werking van de hormonale functies. Zo kan een slechte sturing van het eierstokhormoon bij de vrouw het uitblijven van een eisprong veroorzaken. Maar ook te hoge hoeveelheden androgenen (mannelijke geslachtshormonen), te veel of te weinig schildklierhormonen of te veel prolatine (hormoon voor melkproductie) kunnen aan de basis liggen. Natuurlijk zijn er ook bij mannen hormonale stoornissen die tot verminderde vruchtbaarheid leiden. Een bijzondere risicogroep voor hormonale stoornissen zijn diabetici. Voetreflex kan ook hier helpen de kans op zwangerschap te vergroten.

  VoetreflexPlus kan prima worden ingezet om de weerstand te verhogen en het immuunsysteem te versterken. Klachten zoals hooikoorts, verkoudheid, griep, ontstekingen, allergieën etc. kunnen door gerichte op de klant afgestemde behandelingen verminderen of verdwijnen. Voetreflex Plus therapie kan ook preventief gegeven worden om de weerstand te optimaliseren, waardoor het mogelijk wordt om ziekte te voorkomen. Uit onderzoek gedaan onder 44 cliënten van Voetreflex Plus therapeuten blijkt dat de gezondheidsbeleving en ook allergieën beduidend verbeterden.

Nieuw bij Voetjeverder


Moxa is een behandelmethode waarbij bepaalde punten worden gestimuleerd door warmte. Dit kan gebeuren door op de naald moxa te branden, of door met een moxastaaf een bepaald gebied te verwarmen. Moxa is Chinees bijvoetskruid. Het al dan niet toepassen hiervan is afhankelijk van uw klachten.VoetreflexPlus kan prima worden ingezet om de weerstand te verhogen en het immuunsysteem te versterken. Klachten zoals hooikoorts, verkoudheid, griep, ontstekingen, allergieën etc. kunnen door gerichte op de klant afgstemde behandelingen verminderen of verdwijnen. Voetreflex Plus therapie kan ook preventief gegeven worden om de weerstand te optimaliseren, waardoor het mogelijk wordt om ziekte te voorkomen. Uit onderzoek gedaan onder 44 cliënten van Voetreflex Plus therapeuten blijkt dat de gezondheidsbeleving en ook allergieën beduidend verbeterden.